# Name of the President Year
1 SIR CLAUDE ENLIS K. T. 1944
2 LT. COL. A. W. ADAMS 1946
3 COLONEL L. O. CLARKE 1946
4 SIR MANNECKJI MEHTA K. T. 1947
5 MAJ. GEN. D. R. THAPER C.I.E.O.B.E. 1948 – 1949
6 HON’BLE MAJOR JUSTICE D. V. VYAS I.C.S. 1950 – 1951
7 MR. N. W. KAMTE M.B.E.I.P. 1952 – 1953
8 MR. B. B. PAYMASTER I.C.S. 1954 – 1956
9 MR. U. M. MIRCHANDANI I.C.S. 1957
10 MR. KHAN BAHADUR S. R. KOTHAWALA 1958 – 1959
# Name of the President Year
1 MR. C. B. NAGARKAR I.C.S. 1960
2 MAJ. GEN. Y. S. PARANJAPE 1961 – 1963
3 MAJ. GEN. E. A. R. ARDESHIR 1964 – 1968
4 MR. N. D. NAGARVALA 1968 – 1969
5 MR. EBRAHIM D. CHINOY 1969
6 MR. R. B. PATEL 1969 – 1971
7 MR. EBRAHIM D. CHINOY 1971 – 1973
8 MR. GUSTASP RASHID 1973 – 1975
9 CAPT. P. S. MAHINDRA 1975 – 1977
10 MR. PREMCHAND BAFANA 1977 – 1978
11 MR. KRISHAN W. KOCHHAR 1978 – 1980
# Name of the President Year
1 MR. ANIL S. SULE 1980 – 1982
2 DR. SUBHASH PATKI 1982 – 1984
3 MR. R. G. JOBANPUTRA 1984 – 1986
4 MR. ATUR SANGTANI 1986 – 1988
5 MR. N. W. LIMAYE 01.06.1988 – 29.09.1988
6 MR. SAM F. IRANI 1988 – 1990
7 MR. LALIT SANGTANI 1990 – 1992
8 DR. SHARAD CHAUDHARI 1992 – 1994
9 MR. CHANDU BORDE 1994 – 1996
10 MR. R. C. BAJAJ 1996 – 1998
11 MR. NITIN R. DESAI 1998 – 2000
# Name of the President Year
1 MR. RAMESH KOCHHAR 2000 – 2002
2 MR. DILIP SANGHVI 2002 – 2004
3 MR. MUNIR CHINOY 2004 – 2006
4 MR. ANIL SEOLEKAR 2006 – 2008
5 MR. MANOJ S. MALKANI 2008 – 2009
6 MRS. REKHA KRISHAN 2009 – 2012
7 MR. RAJIV SANGTANI 2012 – 2014
8 MR. SWASTIK SIRSIKAR 2014 – 2016
9 MR. RAJIV SANGTANI 2016 – 2018
10 MR. RAHUL DHOLE PATIL 2018 – 2020
# Name of the President Year
1 MR. NITIN D DESAI 2020 – 2022