Digital Movie – Satyaprem Ki Katha Sat 12th Aug 7:00 PM at Cinema Hall